Εκδόσεις
Βιβλιογραφία

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΚΔΟΤΡΙΕΣ στην
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
(1887-1922)

Αν και η ιστορία του γυναικείου Τύπου έχει προσεγγιστεί ποικιλοτρόπως έως σήμερα, οι εκδότριες ως κρίσιμη παράμετρος της διαμόρφωσης της φυσιογνωμίας των εντύπων (έμφυλη ιδεολογία, επιλογές περιεχομένου, εκδοτικές στρατηγικές) είναι μια πτυχή που έχει μείνει στο περιθώριο. Πόσω μάλλον όταν αναφερόμαστε στις ελληνίδες που επιχειρούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Kριτική (Το Βήμα)

Προδημοσίευση (Η Αυγή)