Τελευταία
Συνέδρια
2023

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023), Αλεξανδρούπολη 17-19 Νοεμβρίου 2023

Συμμετοχή στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023)», με τίτλο ανακοίνωσης «Δύο φορές ξένοι. Όψεις της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών στα μουσεία των δύο χωρών», στην ενότητα «Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία και Μουσεία», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εκθεσιακό και Συνεδριακό κέντρο “Νοµαρχείο”, Αλεξανδρούπολη 17-19 Νοεμβρίου 2023
2022

Ελλάδα 1922-2022. Ένας αιώνας κινητικοτήτων

Συμμετοχή στο Συνέδριο «Ελλάδα 1922-2022. Ένας αιώνας κινητικοτήτων», με τίτλο ανακοίνωσης «Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη (1927-1979). Οικονομικές, δημογραφικές και εργασιακές προσεγγίσεις», στην ενότητα «Πρόσφυγες και Οικονομία μετά την Μικρασιατική καταστροφή», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα», Διευθυντής Πολυμέρης Βόγλης, Αμφιθέατρο Παλαιού Γαλλικού Ινστιτούτου, Βόλος 25-27 Νοεμβρίου 2022.
2022

Ζητήματα Μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

Συμμετοχή στο 26ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο – Συνέδριο «Ζητήματα Μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες», θεματική ομάδα «Έμφυλες διαστάσεις της επιχειρηματικότητας», με τίτλο ανακοίνωσης «Η γυναικεία εκδοτική επιχειρηματικότητα στον οθωμανικό χώρο μέχρι το 1922», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, τμήμα Κοινωνιολογίας, 4η Θεματική Ομάδα «Έμφυλες διαστάσεις της επιχειρηματικότητας», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φύλου στις Κοινωνικές Επιστήμες, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 4-6 Νοεμβρίου 2022.
2023

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023), Αλεξανδρούπολη 17-19 Νοεμβρίου 2023

Συμμετοχή στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023)», με τίτλο ανακοίνωσης «Δύο φορές ξένοι. Όψεις της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών στα μουσεία των δύο χωρών», στην ενότητα «Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία και Μουσεία», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εκθεσιακό και Συνεδριακό κέντρο “Νοµαρχείο”, Αλεξανδρούπολη 17-19 Νοεμβρίου 2023
2022

Ελλάδα 1922-2022. Ένας αιώνας κινητικοτήτων

Συμμετοχή στο Συνέδριο «Ελλάδα 1922-2022. Ένας αιώνας κινητικοτήτων», με τίτλο ανακοίνωσης «Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη (1927-1979). Οικονομικές, δημογραφικές και εργασιακές προσεγγίσεις», στην ενότητα «Πρόσφυγες και Οικονομία μετά την Μικρασιατική καταστροφή», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα», Διευθυντής Πολυμέρης Βόγλης, Αμφιθέατρο Παλαιού Γαλλικού Ινστιτούτου, Βόλος 25-27 Νοεμβρίου 2022.
2022

Ζητήματα Μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

Συμμετοχή στο 26ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο – Συνέδριο «Ζητήματα Μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες», θεματική ομάδα «Έμφυλες διαστάσεις της επιχειρηματικότητας», με τίτλο ανακοίνωσης «Η γυναικεία εκδοτική επιχειρηματικότητα στον οθωμανικό χώρο μέχρι το 1922», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, τμήμα Κοινωνιολογίας, 4η Θεματική Ομάδα «Έμφυλες διαστάσεις της επιχειρηματικότητας», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φύλου στις Κοινωνικές Επιστήμες, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 4-6 Νοεμβρίου 2022.